Siedem powodów, przez które nie otrzymasz kredytu. – Część II

Próbowałeś uzyskać kredyt, ale bank odmówił finansowania bez podania przyczyny? Zastanawiasz się dlaczego tak trudno uzyskać tani kredyt, skoro dokoła same promocyjne oferty? A może dopiero myślisz o kredycie i nie chcesz popełnić błędu? Ten artykuł jest dla Ciebie!
Brak kredytu może mieć różne powody
Źródło: Pixabay.com

W pierwszej części pisaliśmy o zdolności kredytowej, bazach gospodarczych oraz tym, w jaki sposób inne kredyty i zapytania kredytowe wpływają na decyzje o przyznaniu bądź odmowie kredytu. Zachęcamy Cię do przeczytania tego wpisu -> Siedem powodów, przez które nie otrzymasz kredytu. – Część I. Dzisiaj kilka słów o kolejnych powodach negatywnych decyzji kredytowych – ratingu kredytowym, cechach osobowych kredytobiorcy oraz uzyskiwanym dochodzie.

4. Słaby profil kredytobiorcy

Każda instytucja finansowa – bank, SKOK, firma pożyczkowa itp., podczas rozpatrywania wniosku o kredyt dokonuje oceny ilościowej oraz jakościowej klienta. Przekładają się one później na ogólną ocenę klienta (ang. score). Wykorzystywane algorytmy różnią się w zależności od banku, ale ogólna zasada jest taka sama – jak najlepiej poznać klienta i na podstawie uzyskanych danych przypisać mu odpowiedni profil ryzyka. Musisz pamiętać, że każda instytucja może akceptować różne poziomy ryzyka dla różnych produktów. W tym wypadku znaczenie ma również ocena punktowa BIK.

Jak liczona jest ocena BIK

Do wyliczenia przez BIK oceny punktowej wykorzystywana jest formuła, która porównuje Twoją wiarygodność kredytową z innymi osobami, których dane również przetwarzane są przez BIK. Ogólna zasada jest dość prosta, im bliżej Ci do profilu osób rzetelnie dbających o spłatę swoich zobowiązań, tym wyższa ocena zostanie Ci przyznana przez BIK. Ocena może przyjąć wartość od 1 do 100, a jej ostateczna wysokość to suma punktów uzyskanych za poszczególne elementy składowe.

Biuro Informacji Kredytowej wskazuje:

Na wysokość oceny punktowej wpływają cztery kluczowe elementy: terminowość (czynnik, który w największym stopniu wpływa na ocenę punktową), korzystanie (czyli stopień wykorzystania limitów w koncie, korzystania z kart kredytowych i kredytów konsumpcyjnych), wnioskowanie (czyli częstotliwość składania wniosków o nowe kredyty) oraz doświadczenie (czyli staż kredytowy oraz wyrażanie zgody na przetwarzanie danych o spłaconych zobowiązaniach).

- BIK

Mówiąc wprost –  banki szufladkują klienta do odpowiednich grup ryzyka i w zależności od tego przedstawiają ofertę kredytu.  Jeżeli ocena jest niska, wtedy automatycznie pojawi się decyzja odmowna.

5. Wiek kredytobiorcy oraz inne cechy osobowe

Jak już ustaliliśmy – banki szufladkują klientów. W zasadzie nie tylko banki, robi to każda instytucja, która do prowadzenia swojej działalności wykorzystuje metody szacowania ryzyka. Powiedzmy sobie o najważniejszych cechach osobowych, które rozpatrywane są podczas takiej analizy kredytowej i często skutkują negatywną decyzją.

Masz problem z uzyskaniem kredytu?
Skontaktuj się z Officekredyt! Razem znajdziemy nowe możliwości.

Na co zwrócić uwagę?
Po pierwsze – wiek kredytobiorcy. Żeby móc starać się o kredyt lub inny produkt finansowy należy ukończyć 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To zrozumiałe, jednak nie każda instytucja udzieli kredytu młodej osobie. Wychodzi się tutaj z założenia, że aby móc odpowiednio dbać o swoje zobowiązania kredytobiorca powinien mieć stabilną sytuację życiową. Niektóre banki nie są pozytywnie nastawione do osób młodych – zwłaszcza mężczyzn w stanie wolnym w wieku poniżej 21 lat. Nie mówi się o tym wprost, ale niski wiek to stosunkowo częsty powód negatywnej decyzji kredytowej. W drugą stronę również istnieje granica – najczęściej wiek kredytobiorcy na dzień spłaty ostatniej raty nie może przeskoczyć 75 roku życia. Są jednak instytucje, które od tej zasady odstępują.
Banki wolą stabilizację

Kolejną sprawą jest stan cywilny. Ogólnie nie ma on wpływu  na samą możliwość udzielenia kredytu. Nie ma też znaczenia czy do kredytu przystępuje jedna osoba czy więcej. Kredytobiorcy nie muszą być małżeństwem, nie musza też być spokrewnieni w jakikolwiek inny sposób. Statystyka pokazuje jednak, że osoby żyjące w związkach formalnych uzyskują lepsze warunki kredytu. I to nie tylko mieszkaniowego. Oczywiście nie w każdym banku ta cecha ma znaczenie. Dlaczego tak się dzieje? Ponownie należy odnieść się do pewnego rodzaju stabilizacji, której oczekują firmy udzielające finansowania. Najprostsze wytłumaczenie jest takie: dwie sobie osoby łatwiej poradzą sobie ze spłatą zobowiązania, niż jedna.

Brak zgody małżonka tez może być problemem

W Polsce wspólność majątkowa to najczęstsze rozwiązanie w przypadku małżonków. W sytuacji obowiązywania wspólnoty, banki wymagają, aby współmałżonek wyraził zgodę na kredyt, nawet jeżeli nie jest współkredytobiorcą. Wiąże się to z podpisaniem – z reguły – jednego dokumentu. Brak jego podpisania będzie skutkować tym, że kredyt nie zostanie wypłacony. Większość instytucji wymaga, aby zgoda została wyrażona przy kredytach powyżej 50 000 złotych.

Trzeba wspomnieć, że coraz większą popularność zyskują umowy małżeńskie wprowadzające rozdzielność majątkową. W sytuacji, w której małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej wspomniana zgoda nie jest wymagana, ale niektóre instytucje ograniczają możliwość udzielenia kredytu.

6. Nieakceptowalny dochód

W pierwszej części artykułu wspominaliśmy odrobinę o zdolności kredytowej. Chcesz wiedzieć jak liczą ja banki? Odpowiedź brzmi – różnie. Nie jest to wiedza tajemna, wystarczy od dochodu odjąć koszty, ale instytucje inaczej zapatrują się na akceptowalny dochód, który mogą wziąć pod rozwagę podczas udzielania kredytu. Często dochód klienta może nie zostać zaakceptowany w jednym banku, ale w drugim nie będzie problemu.
Na co zwrócić uwagę?
Najważniejszy jest dochód podstawowy. Wymaga się, aby był równy, stały w wysokości (najbardziej, jak to możliwe) i przede wszystkim nie obciążony zajęciem komorniczym. W większości decyzje negatywne wynikają ze zbyt krótkiego okresu uzyskiwania dochodu, który jest różny w zależności od tego czy dochód jest z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy własnej działalności gospodarczej oraz z różnic pomiędzy wysokością wpływu z miesiąca na miesiąc, uzależnioną na przykład od stawki godzinowej, nadgodzin lub premii, które bank z jakiegoś powodu podważy.
W większości nieakceptowalne są dochody, które nie mają pokrycia w dokumentach – na przykład wynajem mieszkania „po znajomości” lub prace dorywcze, ale niektóre instytucje – zwłaszcza poza bankowe – zaakceptują taki dochód w drodze wyjątku.
Druga najczęstsza sytuacja, w której odmawia się udzielenia kredytu z powodu dochodowego, to zbyt krótki okres obowiązywania umowy bądź świadczenia w przód. Instytucje finansowe ograniczają maksymalny okres kredytowania do okresu uzyskiwanego dochodu. Najczęściej bank odmówi finansowania kiedy jest szansa na to, że uzyskiwany dochód niedługo przepadnie.

7. Wnioskowanie w nieodpowiednich bankach

Jak już dowiedziałeś się z artykułu – każdy bank podchodzi do udzielania kredytu nieco inaczej. Największym błędem osoby, która chciałaby wziąć kredyt jest to, że nie mając odpowiedniego rozeznania decyduje się na uzyskanie kredytu gdziekolwiek. Często w takiej sytuacji pojawia się decyzja negatywna, ponieważ klient nie spełnia warunków brzegowych wykazanych w polityce kredytowej banku. Oczywiście, w równie wielu przypadkach propozycja banku bądź instytucji finansowej się pojawia, tyle tylko, że warunki są gorsze.
W naszym artykule opisaliśmy pokrótce najważniejsze kwestie, które wpływają na brak oferty kredytu – musisz jednak pamiętać, że nie są to wszystkie zmienne, które rozpatrują instytucje finansowe. Jest ich dużo więcej. Dlatego zamiast biegać od banku do banku, warto skorzystać z pomocy doświadczonych ekspertów. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy w uzyskaniu kredytu – skontaktuj się z nami!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin