Kredyt gotówkowy i konsolidacyjny

Kredyt gotówkowy, to jedna z możliwości sfinansowania swoich potrzeb. Przeznaczony na dowolny cel – od wakacji po remont mieszkania,  z wysoką kwotą do wykorzystania. Za jego pomocą można także spłacić inne zobowiązania. Taki kredyt nie wymaga zabezpieczenia, a raty można rozłożyć nawet na 12lat.

Korzyści kredytu gotówkowego

Elastyczny okres spłaty

Kredyt możesz spłacić szybko lub rozłożyć nawet na 12 lat. Jak Ci wygodniej!

Dowolny cel

Środki przeznaczysz na co tylko chcesz - małe marzenia lub duże plany!

Do 200 000 bez zabezpieczeń

Wysoka dostępna kwota kredytu oraz brak zabezpieczeń. Bez zbędnych formalności.

Pytania i odpowiedzi
O kredyt może ubiegać się osoba, która:
  • Posiada status rezydenta, czyli jest osobą fizyczną zamieszkałą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na tym terytorium centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych)
  • Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Legitymuje się akceptowanym przez Bank dokumentem potwierdzającym tożsamość (najczęściej jest to dowód osobisty lub paszport),
  • Ma nadany numer PESEL, ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Posiada stałe dochody ze źródeł akceptowanych przez Bank oraz posiada zdolność kredytową.

TAK. Udzielony kredyt może zostać wykorzystany na tzw. konsolidację i wcześniejsze spłacenie innych zobowiązań. Kredytobiorca płaci wtedy jedną ratę kredytu. Jeżeli dokonujesz wcześniejszej spłaty, konsolidacji lub przeniesienia do innego banku kredytu konsumenckiego, to możesz nawet odzyskać poniesione koszty poprzedniego kredytu. W myśl interpretacji ustawy o kredycie konsumenckim Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, kredytodawca zobowiązany jest proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu.

Przede wszystkim – dokument tożsamości, np. dowód osobisty lub paszport. Bank może również wymagać dokumentów finansowych, w zależności od tego z jakiego źródła uzyskiwany jest dochód. Nie ma się czym martwić – nasz doradca wszystko wytłumaczy i pomoże w kompletowaniu.

TAK. Umowa na czas określony i uzyskiwany z niej dochód są wystarczające do uzyskania kredytu. Zdarza się, że w takiej sytuacji spłata ostatniej raty musi przypadać przed terminem rozwiązania stosunku pracy, ale nie jest to reguła. Banki akceptują tzw. ciągłość zatrudnienia, jak również stosowne promesy.

TAK. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – zarówno całkowita lub częściowa – jest gwarantowana dla kredytobiorców w ustawie o kredycie konsumenckim.

Udzielenie kredytu gotówkowego, jego wysokość oraz warunki (m.in. oprocentowanie i prowizja) są ustalane indywidualnie i zależą od zdolności kredytowej klienta, ustalonej według zasad określonych przez bank, w którym wnioskodawca ubiega się o finansowanie, oraz spełnienia wymagań formalnych.