Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest operator serwisu officekredyt.pl – Radosław Tekielski, NIP 678-22-85-817. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@officekredyt.pl oraz listownie, na adres korespondencyjny: OFFICEKREDYT, ul. Wrocławska 8/10, 30-006 Kraków.
 2. Twoje dane osobowe pozyskiwane przez Officekredyt są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie, bądź podanie danych niepełnych może uniemożliwić pełne korzystanie z możliwości Serwisu lub usług przez Nas oferowanych.
 4. Nasz serwis internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, w tym dane osobowe Użytkownika
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Nazwa.pl, funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl
 1. Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy po to, by:
 • W sposób bezpieczny i skuteczny administrować serwerami i Serwisem.
 • Świadczyć określone usługi.
 • Dostosować Serwis do potrzeb Użytkowników.
 • Zapewnić bezpieczeństwo Serwisu i danych.
 • Utrzymać sesje Użytkowników i/lub zapamiętać ustawienia Użytkownika.
 • W celach statystycznych.
 1. Korzystanie z Serwisu realizowane jest przez bezpieczny protokół SSL, który znacząco wpływa na ochronę transmisji danych. Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 2. Dokładamy szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.
 4. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Dokładamy starań aby wskazane przez Nas przekierowania do innych stron internetowych były dla Ciebie bezpieczne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. W związku z tym zalecamy by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności dla nich właściwą.

INFORMACJE O FORMULARZACH

W naszym serwisie internetowym udostępniamy formularze kontaktowe, o różnych zastosowaniach. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie tego, w jaki sposób działają:

 1. Za pomocą formularzy Serwis zbiera dobrowolnie podane przez użytkownika informacje.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, inne dane techniczne dotyczące urządzenia, z którego wysyłasz formularz).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi Twojego zapytania lub kontaktu handlowego itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

INFORMACJE O COOKIES

Nasz Serwis, podobnie jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies. Dzięki nim możesz wygodniej korzystać z naszej strony internetowej. Oto jak działają:

 1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis internetowy do urządzenia końcowego, z którego odwiedzasz naszą stronę. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, okres przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Cookies nie mają charakteru wykonywalnego – nie mogą być użyte np. do uruchomienia niechcianego oprogramowania.
 3. Cookies nie są wykorzystywane w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących Użytkownika, takich jak Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu.
 4. Stosujemy głównie cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony przez Użytkowników, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Okres przechowywania plików cookies na urządzeniu może być różny.
 6. Pamiętaj, że możesz dokonać zmiany poziomu ochrony przed cookies w przeglądarce – aż do całkowitego ich blokowania. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.
 7. Szczegółowe informacje na temat blokowania cookies znajdziesz w dokumentacji przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
 8. Brak zmiany ustawień oznacza, ze akceptujesz stosowane cookies.

 

LOGI SERWEROWE

Podczas korzystania z naszego serwisu pewne informacje zapisywane są automatycznie w tzw. logach –  jest to utworzony w chronologicznej kolejności zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących serwera i strony www.

 1. Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu to między innymi:
 • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy stron, pliki)
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • informacje o adresie IP,
 • informacje o adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
 • dane przeglądarki
 • inne dane diagnostyczne, w tym informacje o błędach.
 1. Powyższe dane nie są bezpośrednio kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem i Serwisem.

 

SPECJALISTYCZNE DANE ANALITYCZNE

 Poza wspomnianymi powyżej, na naszej stronie korzystamy również z systemu wspomagającego prowadzenie  statystyk i raportów dot. aktywności Użytkowników, również Twojej.

 1. W celu doskonalenia Serwisu korzystamy z narzędzia oferowanego przez Clicky.com. Jest to narzędzie zgodne z RODO, certyfikowane przez Privacy Shield.
 2. Dane zbierane w ten sposób nie są bezpośrednio kojarzone z konkretnymi osobami.
 3. Jeżeli interesują Cię szczegóły dot. Prywatności w/w narzędzia, dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: https://clicky.com/terms/privacy (strona w j. angielskim).

 

INFORMACJE O ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dbając o Twoją prywatność staramy się przetwarzać jak najmniejszą ilość danych osobowych.

 1. Standardowo przetwarzanymi danymi są:
 • Imię i nazwisko
 • Adres poczty elektronicznej (e – mail)
 • Numer telefonu
 1. Zakres danych może ulec rozszerzeniu o dane, które są niezbędne do realizowania naszej działalności i świadczenia usług. W szczególności:
 • Numer NIP
 • Numer PESEL
 • Adres zamieszkania i korespondencyjny
 • Dane przekazane nam przez Ciebie w treści zapytania

 

INFORMACJE O PODSTAWIE, CELU ORAZ OKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • świadczenia danych usług, w tym usług pośrednictwa finansowego, której Użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Umowa może być w takim przypadku zawierana również w formie ustnej np. przez uczestnictwo w spotkaniu z ekspertem bądź partnerem Operatora w celu znalezienia odpowiedniej usługi – przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • analitycznych i statystycznych, tj. doboru usług do potrzeb klientów, optymalizacji usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej, badania satysfakcji klientów, weryfikacji jakości usług – przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • wypełnienia obowiązków prawnych – przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 1. Okres przechowywania Twoich danych uzależniony jest od celu ich przetwarzania:
 • w zakresie świadczenia usług dane będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • w zakresie zgody na przekazywanie informacji marketingowych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej i telefonicznej w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym profilowania;
 • w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.

INFORMACJE O UDOSTEPNIANIU DANYCH

 1. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 2. Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez nas z usług analitycznych oferowanych przez Clicky.com. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w tzw. programie EU-US Privacy Shield, w tym do dostawcy powyższych usług – Roxr Software Ltd, Milwauke, Oregon.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji, administracji podatkowej i celnej oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

 

TWOJE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych, przysługuje Ci prawo do:
 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania
 • usunięcia Twoich danych osobowych
 • ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
 • przeniesienia danych osobowych.
 1. jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.